Skip to Content
Amway Answers Logo

Sản phẩm Amway có an toàn không?

Đúng, sản phẩm Amway an toàn. Chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm là những điểm tạo nên sự khác biệt của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi giành được nhiều giải thưởng và được công nhận độc lập bởi bên thứ ba là các tổ chức hàng đầu.

Liên quan đến chất lượng và an toàn sản phẩm:

  • Chúng tôi đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn quy định tại mọi quốc gia nơi sản phẩm của chúng tôi được bán.
  • Chúng tôi kiên định với phương pháp canh tác bền vững và tập trung trồng trọt nhiều thành phần được sử dụng trong các sản phẩm Nutrilite và Artistry của chúng tôi trên gần 6.000 mẫu đất nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Mexico và Brazil.
  • Hơn 90% các thành phần có nguồn gốc thực vật được sử dụng trong các sản phẩm Nutrilite có thể được truy nguyên từ nguồn nông trại ban đầu.
  • Chúng tôi tiến hành hơn 30.000 bài kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng năm tại các phòng thí nghiệm của chúng tôi trên khắp thế giới.
  • 40 công thức sản phẩm chăm sóc gia dụng của Amway được công nhận bởi chương trình Lựa Chọn An Toàn (Safer Choice) của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Environmental Protection Agency, Mỹ.
  • Chúng tôi đảm bảo 100% khách hàng hài lòng về sản phẩm. Khách hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với Amway về chất lượng sản phẩm, hoặc yêu cầu Công ty đổi, mua lại, bảo hành sản phẩm trong thời gian có hiệu lực.

Tìm hiểu thêm về độ an toàn và chất lượng sản phẩm của chúng tôi bằng cách khám phá các video dưới đây.


Related Articles