Giúp đỡ cộng đồng

AMWAY NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM

Tập đoàn Amway và Nutrilite Little Bits

Amway đã vận dụng chuyên môn về dinh dưỡng của mình để phát triển Nutrilite™ Little Bits™, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng vi lượng duy nhất để giúp sung nguồn dưỡng chất từ thực vật cho người suy dinh dưỡng.* Vào năm 2014, Amway đã phát động Chiến dịch Nutrilite™ Power of 5 để nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hành động quanh vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ em. Cùng với đối tác của mình, chúng tôi đã đưa nguồn dinh dưỡng vi lượng quan trọng này đến với những trẻ em bị suy dinh dưỡng trên khắp thế giới.

* Nguồn: Nghiên cứu quốc tên ORC năm 2012.

Huy động mọi người và cộng đồng

HUY ĐỘNG MỌI NGƯỜI VÀ CỘNG ĐỒNG

Huy động mọi người và cộng đồng

Chiến dịch One By One của tập đoàn Amway

Chiến dịch Vì trẻ em One by One của Amway đã tập hợp được nguồn lực của cả gia đình Amway: Nhà Phân Phối, nhân viên và khách hàng của Amway để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của trẻ em. Chúng tôi đã đi tiên phong, cho đi và cùng nhau giải quyết những thách thức tại cộng đồng nơi những người thuộc Amway sinh sống và làm việc.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ BỀN VỮNG

Nutrilite bền vững - tập đoàn Amway

Amway quan tâm đến hành tinh và những con người thuộc hành tinh đó. Mối quan tâm này được thể hiện trong cam kết lịch sử của công ty về tính bền vững của môi trường. Kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1959, tính bền vững đã trở thành yếu tố nền móng trong hoạt động kinh doanh.

BẠN ĐANG TÌM KIẾM AMWAY TẠI NƠI MÌNH SINH SỐNG?

821-Background-country-image