Thông báo bảo mật


THÔNG BÁO BẢO MẬT

Cảm ơn bạn đã ghé thăm www.amwayglobal.com. Khi được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này, các thuật ngữ "của chúng tôi", "chúng tôi" muốn nói đến Amway, trừ khi được xác định rõ ràng khác đi bởi ngữ cảnh.

Chúng tôi đánh giá cao cơ hội tương tác với bạn trên Internet và cam kết bảo vệ cũng như đảm bảo quyền riêng tư của bạn. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là thông báo cho bạn về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập về bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó, liệu chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai hay không và các lựa chọn mà bạn có về việc sử dụng thông tin đó của chúng tôi cũng như khả năng của bạn trong việc chỉnh sửa thông tin đó.

Chúng tôi Thu thập Thông tin Gì và Chúng tôi Sử dụng Thông tin Như thế nào

Mọi thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web thường thuộc hai loại sau: Thông tin Nhận dạng Cá nhân hoặc Thông tin Tổng hợp.

Sử dụng Cookie trên Trang web Này

"Cookie" là một tệp dữ liệu nhỏ được truyền đến ổ cứng máy tính của bạn cho phép Trang web phản hồi bạn như một cá nhân, thu thập và ghi nhớ thông tin về tùy chọn của bạn để điều chỉnh hoạt động theo nhu cầu, những gì bạn thích và không thích. Cookie cũng cho phép nhà bán lẻ qua Internet như Amway theo dõi "giỏ mua sắm" điện tử của người tiêu dùng trước khi hoàn thành giao dịch mua. Nói chung, cookie an toàn vì cookie chỉ nhận dạng máy tính của bạn để tùy chỉnh trải nghiệm Web của bạn. Việc chấp nhận cookie không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào về bạn ngoài thông tin bạn chọn chia sẻ. Các máy chủ khác không thể đọc cookie hoặc không thể sử dụng cookie để phát tán vi rút.

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể điều chỉnh trình duyệt của mình (tức là Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari hoặc Google Chrome) để thông báo cho bạn về yêu cầu đặt cookie, từ chối các cookie nhất định hoặc từ chối hoàn toàn cookies. Nếu bạn tắt cookie hoàn toàn, có thể một số tính năng của Trang web sẽ không khả dụng với bạn và một số trang Web có thể không hiển thị đúng cách.

Để hỗ trợ các tính năng được cá nhân hóa của Trang web (chẳng hạn như mã quốc gia và ngôn ngữ của bạn, giỏ mua sắm điện tử và các chức năng duyệt web cũng như đặt hàng khác), chúng tôi phải gửi cookie tới ổ cứng trên máy tính của bạn và/hoặc sử dụng xác thực dựa vào cookie để xác định bạn là người dùng đã đăng ký của Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng cái gọi là cookie "giám sát" có khả năng theo dõi hoạt động của bạn ở đâu đó trên Web.

Việc sử dụng Active-X và JAVA Applet trên Trang web Này

Các chương trình Active-X và JAVA Applet là các chương trình thực thi có thể được truyền đến ổ cứng máy tính của bạn khiến máy tính thực hiện các chức năng có liên quan đến việc truy cập của bạn vào Trang web. Trang web của chúng tôi không truyền bất kỳ chương trình Active-X hay Java Applets nào đến ở cứng trên máy tính của bạn.

Việc sử dụng Công ty Truyền thông và Nghiên cứu của Bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chạy quảng cáo có giới hạn của bên thứ ba chỉ dành cho những Đối tác Thương gia và Dịch vụ mà chúng tôi liên kết. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các công ty truyền thông và nghiên cứu của bên thứ ba để đặt quảng cáo cho chúng tôi trên những trang Web của bên khác.

Liên kết đến các Trang web Khác

Chúng tôi có thể đặt các liên kết đến các trang web của bên thứ ba với mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho bạn tham khảo thuận tiện. Nếu bạn bấm vào những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các hoạt động thông tin của những trang Web được liên kết đến Trang web của chúng tôi và chúng tôi cũng không kiểm soát nội dung hay chính sách bảo mật của họ. Chúng tôi đề nghị bạn xem kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.

Chúng tôi duy trì thỏa thuận hợp đồng với tất cả Đối tác Thương gia và Dịch vụ của chúng tôi và những thỏa thuận này đòi hỏi họ phải tuân theo mục đích của Chính sách Bảo mật này. Khi bạn vào Cửa hàng Đối tác từ Trang web của chúng tôi, chúng tôi chỉ cung cấp cho họ số nhận dạng của bạn với mục đích giới thiệu bạn. Đổi lại, Cửa hàng Đối tác chia sẻ với chúng tôi mọi giao dịch mua mà bạn thực hiện từ trang Web của họ để chúng tôi gán tín dụng phù hợp cho bạn và ABO dịch vụ của bạn.

Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em

Chúng tôi đặc biệt quan tâm việc bảo vệ các nhu cầu riêng tư của trẻ em và khuyến khích cha mẹ trở thành người tham gia tích cực trong các hoạt động trực tuyến của con mình. Trang web của chúng tôi không nhằm mục tiêu và mục đích dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập Thông tin Nhận dạng Cá nhân từ đối tượng này. Nếu chúng tôi phát hiện có dữ liệu cá nhân từ trẻ em thông qua Trang web của mình, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó.  Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để trở thành khách hàng hoặc đủ điều kiện để trở thành ABO trên Trang web của chúng tôi.

Những thay đổi đối với Chính sách này

Mọi cập nhật hoặc thay đổi về điều khoản trong Chính sách Bảo mật này sẽ được đăng ở đây, trên Trang web của chúng tôi và ngày của phiên bản mới nhất được đăng bên dưới. Vui lòng kiểm tra thường xuyên, đặc biệt trước khi bạn gửi bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào tại Trang web của chúng tôi để xem liệu Chính sách Bảo mật này có thay đổi hay không. Nếu có bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng Thông tin Nhận dạng Cá nhân mà trước đây đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với nội dung đã có từ trước. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn công nhận việc chấp nhận Chính sách Bảo mật này có hiệu lực tại thời điểm sử dụng.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn hoặc về Chính sách Bảo mật này, vui lòng gửi e-mail tới feedback.amwayglobal@amway.com. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp phù hợp để giải quyết thắc mắc của bạn và khắc phục mọi vấn đề bạn cần chúng tôi chú ý.


Cập nhật và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 09 năm 2016.
©2016 Alticor Inc., mọi quyền được bảo lưu