Skip to Content
Amway Answers Logo

Có phải những nhà phân phối đứng đầu sẽ là những người thu được lợi nhuận cao nhất?

Không, đây là một hiểu lầm phổ biến về bán hàng trực tiếp và về Amway.

Quan niệm rằng những người vào Amway trước hoặc những người ở cấp độ cao nhất của Amway kiếm được tất cả tiền là không đúng.