Skip to Content
Amway Answers Logo

Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về các sản phẩm của Amway?

Vì các sản phẩm của Amway được bán độc quyền thông qua các nhà phân phối hoặc trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ không thể tìm thấy chúng trên các kệ hàng hoặc thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến khác.

Ngoài ra, Amway không tập trung vào quảng cáo. Chúng tôi đầu tư nhiều vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), chuỗi cung ứng và hỗ trợ các nhà phân phối Amway, hơn là tập trung vào quảng bá sản phẩm theo hình thức quảng cáo truyền thống hoặc trực tuyến. Bạn thường được nghe về các thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi thông qua nhà phân phối hoặc một người bạn đã từng sử dụng và yêu thích sản phẩm.

Là công ty dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới, chúng tôi liên tục đổi mới nhằm cung cấp những sản phẩm chất lượng cao làm hài lòng khách hàng và chứng minh cho sự thành công của mô hình kinh doanh Amway.

Để biết thêm thông tin về mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp của Amway, hãy truy cập phần Cách thức hoạt động của Amway trên trang web này.