Skip to Content
Amway Answers Logo

Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập cùng Amway?

Play Video

Nhà phân phối Amway có thu nhập khi khách hàng của họ mua sản phẩm của Amway và những người khác trong đội nhóm của họ bán được sản phẩm.

Chủ yếu, nguồn thu nhập có thể được thực hiện bằng cách:

Lợi nhuận bán lẻ: Các nhà phân phối Amway có thể bán sản phẩm của họ ở mức chênh lệch (chênh lệch giữa giá bán cho nhà phân phối và giá bán lẻ khuyến nghị) để thu được lợi nhuận bán lẻ. Các nhà phân phối có thể quyết định giá bán riêng của mình, nhưng không được cao hơn giá bán lẻ khuyến nghị hoặc thấp giá bán cho nhà phân phối.

Hoa hồng – Nhà phân phối Amway có thể nhận hoa hồng hàng tháng dựa trên doanh số bán hàng cá nhân của họ – số lượng sản phẩm họ bán được và loại sản phẩm họ bán.

Phần thưởng phát triển kinh doanh – Khi việc kinh doanh của họ phát triển và có các thành viên mới gia nhập đội nhóm, nhà phân phối sẽ nhận được tiền thưởng hàng tháng dựa trên khối lượng sản phẩm của đội nhóm mình bán được. Nhà phân phối nhận được phần thưởng phát triển kinh doanh khi họ đạt được các mốc xây dựng kinh doanh quan trọng, chẳng hạn như phần thưởng tiền mặt một lần và các chuyến du lịch tưởng thưởng.

Thực tế, khoản hoa hồng tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà nhà phân phối thu được hàng tháng rất khác nhau, phần lớn phụ thuộc vào mục tiêu của họ, cùng thời gian và công sức họ dành cho công việc kinh doanh Amway.  Amway tin rằng thành công của bạn luôn được tưởng thưởng xứng đáng.

Để tìm hiểu cụ thể hơn về cách thức tính hoa hồng tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của Amway hoạt động tại  thị trường hoặc quốc gia của bạn, hãy truy cập trang web Global Business Resources