Skip to Content
Amway Answers Logo

Tôi phải làm gì nếu tôi muốn ngừng công việc kinh doanh Amway?

Mỗi thị trường sẽ áp dụng những quy trình xử lý khác nhau. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, quy trình của chúng tôi thường rất đơn giản. Bạn chỉ cần gọi số tổng đài chăm sóc khách hàng (hotline); hoặc cung cấp email; hoặc thông báo cho các nhân viên kinh doanh của Amway tại thị trường bạn đang hoạt động. Một lựa chọn đơn giản khác là bạn sẽ không gia hạn vào cuối năm và để việc đăng ký tự động chấm dứt.

Cũng giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào, nhà phân phối có thể ngừng công việc kinh doanh Amway vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Xét cho cùng, đây là công việc kinh doanh của chính bạn.

Để biết thêm thông tin, nhà phân phối nên liên hệ với văn phòng Amway nước sở tại. Ngoài ra, Amway cũng có chính sách đổi trả sản phẩm khi chấm dứt hoạt động kinh doanh

Thông tin liên hệ của từng quốc gia/thị trường có thể được tìm thấy trên các website của từng thị trường. Để tìm website thị trường của bạn, hãy sử dụng bộ chọn thị trường ở phía trên bên trái của điều hướng trang web.