Skip to Content
Amway Answers Logo

Bạn có thể kiếm sống bằng cách làm Amway toàn thời gian không?

Có. Đối với hàng nghìn người trên khắp thế giới, Amway là nguồn thu nhập duy nhất của họ, và họ đã xây dựng cuộc sống chất lượng cho bản thân và gia đình.

Như bất kỳ người nào thành công trong kinh doanh, nhà phân phối Amway sẽ phải đầu tư nhiều năm làm việc chăm chỉ và tích lũy kinh nghiệm trước khi Amway có thể trở thành nguồn thu nhập chính của họ.

Thực tế là hầu hết mọi người không xem Amway là nguồn thu nhập chính của họ, và Amway cũng không định vị mình là nguồn thu nhập chính của hầu hết mọi người. Phần lớn nhà phân phối Amway điều hành việc kinh doanh của họ bán thời gian để kiếm thêm một khoản thu nhập hoặc để đạt được một mục tiêu tài chính cụ thể. Khi công việc kinh doanh của họ phát triển và họ phát triển được kinh nghiệm, họ có thể chọn dành nhiều thời gian hơn cho Amway và coi đây là công việc toàn thời gian, là nguồn thu nhập chính của họ.

Để tìm hiểu thêm về cách thức kinh doanh của Amway, bấm vào đây.

Để biết thêm thông tin cụ thể về Kinh doanh Amway ở bất kỳ thị trường nào trên thế giới, hãy truy cập Global Business Resources  của chúng tôi.