Skip to Content
Amway Answers Logo

Tại sao Amway không bán trong các cửa hàng?

Chúng tôi không bán sản phẩm của mình trong các cửa hàng bán lẻ vì mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp của Amway được xây dựng dựa trên dịch vụ khách hàng cá nhân và các đề xuất sản phẩm mà bạn nhận được từ nhà phân phối Amway, người biết rõ về các sản phẩm và lợi ích của chúng.

Đó là sự khác biệt giữa bán hàng trực tiếp và bán lẻ truyền thống, bán lẻ trực tuyến. Đây là mô hình kinh doanh trực tiếp và chúng tôi tin rằng nhà phân phối của chúng tôi làm rất tốt việc chăm sóc khách hàng của họ vì họ có quyền lợi trong việc duy trì sự hài lòng của khách hàng cũng như phát triển tệp khách hàng thường xuyên của họ.

Amway cũng có một website đặt hàng trực tuyến giúp nhà phân phối hoặc khách hàng nhà phân phối dễ dàng đặt mua sản phẩm. Bạn có thể mua các sản phẩm của Amway trực tuyến và tương tác với nhà phân phối Amway nhiều hay ít tùy thích.